Zorgprogramma VRM – Huisartsenpraktijk Bohemen – ‘s-Gravenhage
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bohemen
Laan van Meerdervoort 1318 2555 CG
's-Gravenhage

Zorgprogramma VRM

Het zorgprogramma VRM is bedoeld voor alle patiënten van onze praktijk met een (te) hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte en/of een hart- of vaatziekte.

Wat is VRM?

Veel mensen krijgen te maken met hart- of vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte, of hebben een verhoogd risico daarop. Belangrijke risicofactoren voor het krijgen van hart- of vaatziekten zijn bijvoorbeeld:

  • roken
  • hoge cholesterolwaarde
  • ongezond voedings- en leefpatroon
  • hogere bloeddruk

Het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- of vaatziekten noemen we Vasculair Risicomanagement (VRM). Er wordt onderscheid gemaakt tussen VRM primair en secundair. Primair wil zeggen dat een patiënt nog geen hart- of vaatziekte heeft gehad, maar dat er wel een verhoogd risico is op het krijgen van hart- of vaatziekten. Secundair wil zeggen dat een patiënt al een hart- of vaatziekte heeft gehad en dat verergering van klachten.

Doel van het zorgprogramma VRM

Ons doel is om het risico op hart- of vaatziekten te verminderen. Daarbij streven we ernaar dat u zelf actief deelneemt en onderdeel uitmaakt van het zorgproces. Onze POH Somatiek kan u daarbij helpen. Met behulp van medicatie, structurele controles en leefstijlcoaching begeleid de POH Somatiek u bij het onder controle houden of voorkomen van hart- en vaatziekten.

Inhoud van het zorgprogramma VRM

Als u binnen de doelgroep valt, krijgt u de eerste keer een oproep om langs te komen voor een speciaal consult. Tijdens deze afspraak onderzoekt de praktijkondersteuner of doktersassistente uw gezondheid en leefstijl. Onder andere uw bloeddruk, lengte, gewicht en buikomvang worden in kaart gebracht en jaarlijks zullen uw bloed en urine onderzocht worden op het cholesterol, de bloedsuikerwaarde en de nierfunctie. De resultaten van het bloed- en urine onderzoek worden vervolgens besproken met uw huisarts, die bepaalt of er nog extra onderzoek nodig is. En of de huidige medicatie eventueel aangepast moet worden.

Samen met u wordt gekeken hoe we het risico op hart- of vaatziekten voor u zoveel mogelijk kunnen beperken en/of verergering van klachten en ziektebeeld kunnen worden voorkomen. Wij stellen, samen met u, een individueel zorgplan op. Hierin staat belangrijke informatie, zoals de doelen die we willen nastreven en op welke manier we dat willen doen. Ook staat hier beschreven door wie u wordt begeleid vanuit onze praktijk.

Er zijn verschillende manieren om het risico op hart- of vaatziekten te verlagen. Stoppen met roken is bijvoorbeeld heel effectief, maar ook voldoende beweging en gebalanceerde voeding zijn erg belangrijk. Door een zorgvuldige aanpak kunnen risicofactoren voor hart- of vaatziekten onder controle blijven en eventueel tijdig behandeld worden.

Zorgverleners in het ketenzorgprogramma VRM

Gezonde voeding, beweging en een gezond gewicht zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van hart- en vaatziekten. Daarom heeft de praktijkondersteuner veel aandacht voor leefstijlcoaching en stoppen met roken begeleiding. Ook de diëtiste en apotheker zijn veelal betrokken bij dit traject.

Meer weten over hart- en vaatziekten?

Op de volgende websites vindt u belangrijke informatie over hart- en vaatziekten:
www.hartstichting.nl
www.thuisarts.nl


Vragen en aanmelden

Heeft u vragen over uw ziekte of over het zorgprogramma? Stel ze aan de POH Somatiek. Aanmelden voor het zorgprogramma gaat in overleg met uw huisarts.