Doorbraak bij depressie – Huisartsenpraktijk Bohemen – ‘s-Gravenhage
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bohemen
Laan van Meerdervoort 1318 2555 CG
's-Gravenhage

Doorbraak bij depressie

Wat zijn stemmingsstoornissen zoals somberte en/of depressie klachten?

Stemmingsstoornis is een verzamelnaam voor psychische aandoeningen waarbij de gemoedsstemming of emotie van de patiënt is verstoord of niet past bij de situatie waarin de patiënt verkeert. De stemming van de patiënt kan somber zijn. In Nederland krijgt bijna 20% van de volwassenen (18-64 jaar) ooit te maken met een depressie. Per jaar krijgt ongeveer 5% van de volwassenen te maken met een depressie. Depressie vormt een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Hiermee staat depressie al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast. Het is goed mogelijk depressie te voorkomen door preventieve interventies. Analyses laten zien dat bij eenmalige preventie interventie het aantal nieuwe patiënten met 15 tot 30% afneemt.
Dit is de reden geweest voor Gezondheidscentrum Akelei om met verschillende zorg- en hulpverleners de krachten te bundelen voor het zorgprogramma doorbraak bij depressie. Huisartspraktijk Bohemen is aangehaakt bij dit zorgprogramma.

Wat is het doel van het zorgprogramma?

 • Vroeg signaleren van klachten met het doel een depressie te voorkomen
 • Verminderen en voorkomen van (onnodige) verwijzingen van patiënten naar de specialistische zorg
 • Verkorten van de behandelduur voor patiënten
 • Tijdig starten van de behandeling na de diagnose somberte of depressie (let op! op dit moment een wachttijd van 4 weken voor de POH GGZ)

Voor wie is het zorgprogramma bedoeld?

Voor alle patiënten die staan ingeschreven bij Huisartsenpraktijk Bohemen die ouder zijn dan 18 jaar en kampen met stemmingsstoornissen en/of depressieve klachten.

Wat houdt het zorgprogramma in?

 1. De huisarts stelt samen met u stemmingsstoornissen en/of depressieve klachten vast
 2. De huisarts geeft u de BDI vragenlijst mee. De uitslag van de BDI vragenlijst geeft een score die de ernst van de depressie vaststelt en een indicatie geeft voor het behandeltraject.
 3. De huisarts verwijst u meestal naar de POH GGZ. Soms beslist de huisarts anders.
 4. U komt op de wachtlijst van de POH GGZ te staan. Onze praktijk werkt samen met twee POH’ers GGZ. Deze zijn gevestigd in Gezondheidscentrum Akelei Huisartsenzorg. De POH GGZ plant de eerste afspraak met u in.
 5. U vult de BDI vragenlijst in en levert deze in bij de assistentes van onze praktijk
 6. De assistente voert de vragenlijst in in uw dossier zodat de POH GGZ deze in kan zien voor de eerste afspraak.
 7. De POH GGZ plant de vervolgafspraken met u in en laat u na 6 weken opnieuw de vragenlijst invullen om zo het effect van de behandeling te kunnen evalueren. Indien de ernst van depressie erg hoog blijkt of blijft, wordt (in overleg met de patiënt) alsnog een verwijzing naar de specialistische zorg geregeld.
 8. Verdere vervolgafspraken en eventuele verwijzingen gaan in overleg tussen u, de POH GGZ en uw huisarts.

Betrokkenen

Uw huisarts en de praktijkondersteuner GGZ spelen een belangrijke rol. Andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeut, de apotheker en de psycholoog zijn nauw bij het programma betrokken. Zij kunnen u goed informeren en ondersteunen. Er wordt nauw samen gewerkt met Parnassia –Indigo en SHOP. Zo kan o.a. een psychiater van Parnassia in consult gevraagd worden indien nodig.