Gewichtsproblemen bij kinderen – Huisartsenpraktijk Bohemen – ‘s-Gravenhage
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bohemen
Laan van Meerdervoort 1318 2555 CG
's-Gravenhage

Gewichtsproblemen bij kinderen

Landelijk wordt al jarenlang een toename gerapporteerd van overgewicht bij kinderen. Overgewicht bij kinderen is letterlijk en figuurlijk een groeiend probleem. Op latere leeftijd kan dit leiden tot complicaties zoals diabetes (suikerziekte), hart- en vaatziekten of gewrichtsklachten. Ondergewicht kan juist zorgen voor groeiproblemen. Het voorkómen van een afwijkend gewicht is veel eenvoudiger en effectiever dan het behandelen ervan. Op jonge leeftijd is het aanleren van gezonde eet- en leefgewoontes makkelijker dan na de puberteit.

Afwijkende BMI

Of er sprake is van een afwijkend lichaamsgewicht wordt de BMI gemeten. De BMI (De Body Mass Index) is de verhouding tussen de lengte en het gewicht van uw kind. Op basis van deze BMI en de leeftijd van uw kind kan worden geconcludeerd of het afwijkend is of niet. Een afwijkende BMI geeft een indicatie of er sprake is van ondergewicht, overgewicht of obesitas.

Het zorgprogramma

In Nederland wordt het gewicht en de lengte van kinderen tot en met 4 jaar gecontroleerd bij het consultatiebureau. Daarna worden de kinderen op 5- en 10-jarige leeftijd door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) gecontroleerd. In de tussenliggende 5 jaar kan het gewicht teveel toenemen of achterblijven. De huisartsenpraktijk is daarom bij uitstek de plaats om tussentijds een vinger aan de pols te houden. Om deze reden is het signaleren en behandelen van een afwijkend gewicht bij kinderen van 4 tot en met 12 jaar vastgelegd in een zorgprogramma. Huisartspraktijk Bohemen doet mee aan dit zorgprogramma.

Wat houdt het zorgprogramma in?

Wanneer kinderen tussen de 4 en 12 jaar op het spreekuur komen bij de huisarts of de doktersassistente worden ze uitgenodigd hun lengte en gewicht te laten meten. De huisarts of assistente kan meteen de BMI berekenen. Bij een afwijkende BMI wordt gevraagd of de groeicurve van uw kind bij het CJG mag worden opgevraagd (indien deze daar bekend is). De groeicurve kan worden gebruikt om te bekijken of de afwijkende BMI al langer bekend was of dat dit een nieuwe ontwikkeling is. In overleg met u en de huisarts wordt een behandelplan opgesteld voor uw kind. De huisarts kan uw kind hiervoor verwijzen naar de diëtist en/of fysiotherapeut. Bij een ernstige afwijking van de BMI wordt voorgesteld uw kind te verwijzen naar de kinderarts.

Wie werken er samen binnen het zorgprogramma?

Uw huisarts en doktersassistente spelen een belangrijke rol. Andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeut en de diëtist zijn nauw bij het programma betrokken. Zij kunnen u goed informeren en ondersteunen.