Gebruik van VIPLive voor multidisciplinaire zorg – Huisartsenpraktijk Bohemen – ‘s-Gravenhage
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bohemen
Laan van Meerdervoort 1318 2555 CG
's-Gravenhage

Gebruik van VIPLive voor multidisciplinaire zorg

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij uw chronische ziekte, werkt de huisarts samen met bijvoorbeeld de diëtist, fysiotherapeut en optometrist. Dit noemen we multidisciplinaire zorg. Zij werken hierbij met elkaar in hetzelfde elektronisch dossier. Hieronder leest u het gebruik van gegevens voor uw behandeling.

Meerdere zorgverleners
De huisarts en andere zorgverleners werken met elkaar samen om u beter te kunnen ondersteunen bij uw chronische ziekte. Samen met u maken zij een plan hoe u uw gezondheid kunt verbeteren. Multidisciplinaire zorg heeft voor u als patiënt belangrijke voordelen. De zorgverleners stemmen de zorg op elkaar af (zowel inhoudelijk als kwalitatief) waardoor het risico op complicaties of nieuwe gezondheidsproblemen daalt. Uw huisarts houdt altijd het totaaloverzicht over de zorg en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Verzamelen en gebruik van gegevens voor uw behandeling
Alle betrokken zorgverleners leggen uw patiënt gegevens. Dat zijn ze wettelijk verplicht. Dit doen zij in neen elektronisch dossier op hun computer. U kunt daarbij denken aan uitslagen van een onderzoek, röntgenfoto’s, of (verwijs)brieven. Bij elkaar vormen deze gegevens een beschrijving van het verloop van uw ziekte of behandeling. Deze zorgverleners delen uw medische gegevens met elkaar via digitale uitwisseling. Dit betekent dat wanneer uw huisarts u doorverwijst naar een andere zorgverlener, deze zorgverlener toegang krijgt tot een deel van uw medische gegevens. Het gaat om gegevens die van belang zijn voor de behandeling van uw chronische ziekte. Wanneer u dat niet wilt, kunt u hiertegen bezwaar maken bij uw huisarts.

Terugkoppeling naar de zorgverzekeraar
Als u deelneemt aan een multidisciplinair zorgprogramma, worden uw gegevens door de huisarts via het communicatiesysteem ook gedeeld met Hadoks, de ondersteuningsorganisatie voor uw huisarts (www.hadoks.nl). Hadoks declareert het tarief van het multidisciplinair zorgprogramma bij de zorgverzekeraar. Van dit bedrag worden uw behandeling en de ondersteuningsorganisatie van de huisarts betaald. U ziet vanaf dat moment per kwartaal op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar een bedrag genoteerd op naam van Hadoks.
Ketenzorg: wat betekent dit voor mij? | Hadoks Chronische zorg b.v. | februari 2024

Ook als u maar één keer per jaar de huisarts bezoekt. Dit bedrag is voor iedere patiënt die deelneemt aan een multidisciplinair zorgprogramma hetzelfde, omdat het een gemiddelde prijs is. Ieder kwartaal declareert Hadoks namens alle aangesloten zorgverleners deze zorg bij de zorgverzekeraar.

Het bedrag op uw declaratieoverzicht bestaat uit:
• een deel voor de huisarts;
• een deel voor de aangesloten zorgverleners;
• een deel voor de organisatie van de multidisciplinaire zorg.

Hadoks deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de declaratie van het zorgprogramma met de zorgverzekeraar.

Verzameling van gegevens per huisartsenpraktijk
Van alle patiënten die deelnemen aan een multidisciplinair zorgprogramma in de praktijk van uw huisarts, ontvangt Hadoks anonieme gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg. Deze gegevens gebruikt Hadoks om te zien of de huisarts en zijn praktijk goede zorg aan u verleent.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze informatie, dan kunt u die altijd stellen aan uw praktijkondersteuner of uw huisarts.