Zorgprogramma astma – Huisartsenpraktijk Bohemen – ‘s-Gravenhage
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bohemen
Laan van Meerdervoort 1318 2555 CG
's-Gravenhage

Zorgprogramma astma

Het zorgprogramma astma is bedoeld voor alle patiënten van onze praktijk met de diagnose astma.

Wat is astma?

Astma is een chronische luchtwegaandoening. Bij astma zijn er voortdurend kleine ontstekingen in de luchtwegen. Deze ontstekingen ontstaan door prikkels als rook, huisstofmijt, uitlaatgassen en huisdieren. De ontstekingen zorgen ervoor dat de luchtwegen vernauwen waardoor de patiënt klachten krijgt als hoesten, kortademigheid en benauwdheid. Astma ontstaat vaak op jonge leeftijd. Erfelijheid speelt een rol.   .

Doel van het zorgprogramma astma

Astma is een chronische aandoening, maar is met de juiste medicatie goed onder controle te houden. Onze POH Somatiek kan u daarbij helpen. Zij bepaalt de juiste medicatie en zal u begeleiden bij het gebruik ervan.

Inhoud van het zorgprogramma astma

Als u astma-symptomen en/of klachten heeft, kunt u contact opnemen met de huisarts. De huisarts zal u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner somatiek. U maakt een afspraak bij de praktijkondersteuner via onze assistentes. Tijdens de eerste afspraak neemt u de praktijkondersteuner een vragenlijst met u door en krijgt u een paar onderzoeken, waaronder een longfunctietest.

De praktijkondersteuner bespreekt de onderzoeksresultaten met uw huisarts. Indien nodig raadpleegt uw huisarts een longarts om een behandeltraject te bespreken. Tijdens een tweede afspraak met uw huisarts wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Hoe uw
traject eruit zal zien, is afhankelijk van uw onderzoeksresultaten.

Wie werken er samen in het ketenzorgprogramma astma?

De praktijkondersteuner heeft een belangrijke regierol in dit zorgprogramma. Zij werkt nauw samen met uw huisarts, de longarts en soms ook de fysiotherapeut. Ook de apotheker is nauw betrokken bij dit traject. Deze levert medicijnen, geeft informatie en ondersteunt met (inhalatie)instructies.

Meer weten over astma?

Op de volgende websites vindt u belangrijke informatie over astma:
• www.longfonds.nl
• www.thuisarts.nl

Vragen en aanmelden

Heeft u vragen over uw ziekte of over het zorgprogramma? Stel ze aan de POH Somatiek. Aanmelden voor het zorgprogramma gaat in overleg met uw huisarts.