Huis- en gedragsregels – Huisartsenpraktijk Bohemen – ‘s-Gravenhage
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bohemen
Laan van Meerdervoort 1318 2555 CG
's-Gravenhage

Huis- en gedragsregels

Wij verwachten dat u (medewerkers, patiënten en cliënten) deze regels respecteert en onderschrijft. Bij bezwaren kunt u dit altijd aan ons melden.

 1. Medewerkers, patiënten of cliënten behandelen elkaar met respect en mogen elkaar hierop aanspreken.
 2. Medewerkers, patiënten of cliënten kennen hun eigen verantwoordelijkheid en mogen elkaar hierop aanspreken.
 3. Medewerkers, patiënten of cliënten spannen zich in om een open sfeer te creëren en duidelijk te zijn over wederzijdse verwachtingen.
 4. Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten conform de AVG en WGBO wetgeving. Dit betekent:
 5. Dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete toestemming van de patiënt of cliënt. Ook aan familieleden worden in principe geen medische gegevens doorgegeven. Uw medische gegevens vallen onder ons beroepsgeheim.
 6. Dat er bij verwijzingen naar andere behandelaars alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.
 7. Dat alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regels wordt afgeweken, namelijk wanneer er (levens)gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt of cliënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
 8. Medewerkers dulden geen enkele vorm van agressief gedrag, zowel verbaal als non-verbaal. Als een medewerker zich onveilig voelt, wordt de politie ingeschakeld.
 9. Medewerkers zijn als hulpverleners verplicht medische hulp te verlenen indien nodig en mogelijk. Zij kunnen niet gedwongen worden tot een bepaalde (be)handeling, indien dit indruist tegen hun professionele beroepsnorm of –ethiek.
 10. Bij klachten over (het functioneren van) een medewerker kan de patiënt hier een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, bij de huisarts of door het invullen van een klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt geïnformeerd wordt.
 11. De artsen zijn BIG-geregistreerd wat betekent dat zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. De doktersassistenten werken onder supervisie van de huisartsen.