Zorgprogramma COPD – Huisartsenpraktijk Bohemen – ‘s-Gravenhage
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Bohemen
Laan van Meerdervoort 1318 2555 CG
's-Gravenhage

Zorgprogramma COPD

Het zorgprogramma COPD is bedoeld voor alle patiënten van onze praktijk met de diagnose COPD.

Wat is COPD?

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). COPD is een chronische (langdurige) longziekte waarbij uw longen ontstoken zijn en de functie verminderd is. Daardoor gaat ademen moeilijker, heeft u minder energie en minder zuurstof. Normale activiteiten kunnen lastig worden, zoals aankleden, traplopen of boodschappen doen. Patiënten met COPD zijn vatbaarder voor infecties.

Doel van het zorgprogramma COPD

COPD is niet te genezen. Met medicijnen, een gezonde levensstijl en structurele zorg is er wel kans op verbetering. Met een gezonde levensstijl en de juiste zorg kunnen de lange termijn gevolgen van COPD worden beperkt. Onze POH Somatiek kan u daarbij helpen. Met behulp van medicatie, structurele controles en leefstijlcoaching begeleid de POH Somatiek u bij het onder controle houden van uw COPD.

Inhoud van het zorgprogramma COPD

Als u COPD-symptomen en/of klachten heeft, kunt u contact opnemen met de huisarts. De huisarts zal u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner somatiek. U maakt een afspraak bij de praktijkondersteuner via onze assistentes. Tijdens de eerste afspraak neemt u de praktijkondersteuner een vragenlijst met u door en krijgt u een paar onderzoeken, waaronder een longfunctietest.

De praktijkondersteuner bespreekt de onderzoeksresultaten met uw huisarts. Indien nodig raadpleegt uw huisarts een longarts
om een behandeltraject te bespreken. Tijdens een tweede afspraak met uw huisarts wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
COPD-klachten kunnen heel verschillend zijn, vandaar dat wij ook hele verschillende behandeltrajecten aanbieden. Hoe uw
traject eruit zal zien, is afhankelijk van uw onderzoeksresultaten.

Wie werken er samen in het ketenzorgprogramma COPD?

De praktijkondersteuner heeft een belangrijke regierol in dit zorgprogramma. Zij werkt nauw samen met uw huisarts, de
longarts, de diëtist en de fysiotherapeut. Oftewel een keten van zorgverleners. Ook de apotheker is nauw betrokken bij dit traject. Deze levert medicijnen, geeft informatie en ondersteunt met (inhalatie)instructies.

Gezonde voeding en een gezond gewicht zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD. Mensen met overof ondergewicht hebben namelijk een groter risico op COPD. Een aangepast dieet kan veel verschil maken, vandaar dat onze
diëtist ook is betrokken bij dit zorgprogramma.

De fysiotherapeut is ook een onmisbare schakel in de behandeling van COPD-klachten. Tijdens het behandeltraject richt de fysiotherapeut zich op het terugdringen van uw beperkingen. Zij/hij gaat met u aan de slag om uw conditie en spierkracht te verbeteren. Ook krijgt u ademhalingsoefeningen.

Meer weten over COPD?

Op de volgende websites vindt u belangrijke informatie over COPD:
• www.longfonds.nl
• www.thuisarts.nl

Vragen en aanmelden

Heeft u vragen over uw ziekte of over het zorgprogramma? Stel ze aan de POH Somatiek. Aanmelden voor het zorgprogramma gaat in overleg met uw huisarts.